CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin việc làm của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)
Bạn là người có năng lực, bạn có quyết tâm làm việc và cống hiến, bạn muốn tìm kiếm một môi trường làm việc nhiều cơ hội phát triển.
Hãy trở thành thành viên của đại gia đình KBC !
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2023 - Tuyển dụng 02 phiên dịch tiếng Nhật
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2023 - Tuyển dụng 02 phiên dịch tiếng Nhật Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.vn) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các Khu...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2023 - Tuyển dụng 06 Kỹ sư Môi trường, 01 Kỹ sư Tự động hóa, 09 Công nhân vận hành
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2023 - Tuyển dụng 06 Kỹ sư Môi trường, 01 Kỹ sư Tự động hóa, 09 Công nhân vận hành Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2022 - Tuyển dụng 03 Chuyên viên Kiểm soát, Kế toán thuộc phòng Tài chính Kế toán
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2022 - Tuyển dụng 03 Chuyên viên Kiểm soát, Kế toán thuộc phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2022 - Tuyển dụng 02 Nhân viên Thiết kế thuộc ban Truyền thông
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2022 - Tuyển dụng 02 Nhân viên Thiết kế thuộc ban Truyền thông Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2022 - Tuyển dụng 01 Nhân viên Hành chính Nhân sự
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý IV năm 2022 - Tuyển dụng 01 Nhân viên Hành chính Nhân sự Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng 02 Kỹ sư giao thông (Kỹ thuật xây dựng công trình)
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng 02 Kỹ sư giao thông (Kỹ thuật xây dựng công trình) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng 02 Nhân viên Pháp chế
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng 02 Nhân viên Pháp chế Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng Kỹ sư môi trường, Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng Kỹ sư môi trường, Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn
KBC - Thông báo tuyển dụng Quý I năm 2021 - Tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - TB tuyển dụng T03.2019 Tuyển 07 Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải số 2
KBC - TB tuyển dụng T03.2019 Tuyển 07 Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải số 2 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - TB tuyển dụng T01.2019 Tuyển 04 Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải
KBC - TB tuyển dụng T01.2019 Tuyển 04 Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
Công ty cổ phần dịch vụ Kinh Bắc thông báo tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng
Công ty cổ phần dịch vụ Kinh Bắc thông báo tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Công ty cổ phần dịch vụ Kinh Bắc thông báo tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng: Thực hiện kế hoạch đẩy mạnh đầu tư, xây...
KBC - TB tuyển dụng T07.2017 - Tuyển dụng Kỹ sư môi trường, Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải
KBC - TB tuyển dụng T07.2017 - Tuyển dụng Kỹ sư môi trường, Công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...
KBC - TB tuyển dụng T04.2017 - Tuyển Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư giao thông, Kỹ sư cấp thoát nước, Kiến trúc sư, Kỹ sư trắc đạc
KBC - TB tuyển dụng T04.2017 - Tuyển Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư giao thông, Kỹ sư cấp thoát nước, Kiến trúc sư, Kỹ sư trắc đạc KBC – THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4 NĂM 2017 Tuyển Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư giao thông,...
KBC - TB tuyển dụng T04.2017 - Tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn.
KBC - TB tuyển dụng T04.2017 - Tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (www.kinhbaccity.com) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các...