Dự án nổi bật

>20
Năm kinh nghiệm
>1.000
dự án FDI
25
Khu Công Nghiệp
6.387
ha đất công nghiệp
>20 Tỷ
vốn FDI
300.000
Việc làm
1.263
ha đất đô thị
30
Quốc gia & Vùng lãnh thổ
25
huân chương và cờ thi đua

Đối tác chiến lược